METALSTRIK - Metalizační pistol MPP

05.03.2020

Metalizační pistole Metalstrik - MPP je určena pro termické stříkání kovů především z drátového polotovaru. Kov se taví v kyslíko/propanbutanovém plameni obklopeným vzduchem. Plyny vystupující vysokou rychlostí z hubice pistole rozprašují natavený kov na drobné částice, které jsou velkou rychlostí vrhány na upravovanou plochu.

Nanesená vrstva má odlišné fyzikální vlastnosti od původního nástřikového polotovaru. Je vždy pórovitá a tvrdší než původní polotovar, přičemž má nižší pevnost v tahu.

Nanesená vrstva kovu plní funkci antikorozní / zastavuje korozi podkladového materiálu /nebo renovační. Při renovačním nástřiku dochází k úsporám minulé práce, případně ke zlepšení kluzných, erozivních, eventuálně antiabrazivních vlastností funkčních ploch. v některých případech může nanesená vrstva plnit funkci dekorativní.