PROFESIONÁLNÍ

SERVIS A PRODEJ PLYNOVÝCH METALIZAČNÍCH PISTOLÍ

SLOVO K TECHNOLOGII

Žárové stříkání (tzv. metalizace nebo šopování) je technologie povrchové úpravy předmětů vrháním drobných částeček roztaveného kovu na vhodně zdrsněný povrch. Technologie je vhodná pro antikorozní ochranu objemných dílů (mostní konstrukce, stožáry vysokého napětí apod.). Žárové stříkání lze použít i pro renovaci ložiskových loží a hřídelů apod. Vhodná je i pro dekorativní účely.

METALIZAČNÍ PISTOLE

Pro žárové stříkání se používají speciální pistole, které aplikovaný kov roztaví směsí plynů kyslík - acetylen nebo kyslík - propan-butan a proudem vzduchu vrhají na aplikovaný předmět. Aplikovaný kov je do pistole dodáván ve formě drátu.

APLIKOVANÉ MATERIÁLI : hliník , zinek , zinakor [slitina zinku 85% a hliníku 15%] , bronz , měď , mosaz , molybden 

OBLASTI POUŽITÍ : povrchová úprava objemných předmětů (mosty, stožáry vysokého napětí) - renovace loží a hřídelů-dekorace předmětů - autoopravárenství (ochrana exponovaných dílů podvozků, výfuků)

VÝHODY TECHNOLOGIE : mobilita - práce lze provádět kdekoliv v terénu - možnost aplikace různých materiálů na bázi kovů - dlouhá životnost ochranného nástřiku - aplikace na výrobky není omezena jejich rozměry (mosty, stožáry) - vhodná předúprava pro duplexní nástřik.


PRODEJ - SERVIS METALIZAČNÍCH PISTOLÍ.

S novou metalizační pistolí můžete pokovovat různé druhy materiálů - prodej a servis zajištěn po celé EU.

METALSTRIK - Metalizační plynová pistole MPA - MPP

• Metalizační pistole slouží k vrhání drobných částeček roztaveného kovu na vhodně zdrsněný povrch (tzv. šopování).

• Technologie je vhodná pro antikorozní ochranu ocelových konstrukcí a dekoračních účelů.

• Díky své nízké hmotnosti patří mezi nejlehčí metalizační pistole vyráběné ve světě.

• Materiál dopravovaný do prostoru hořáku ve formě drátu je taven směsí kyslík-acetylen nebo kyslík-propan butan.

• Roztavený kov je ve formě drobných částeček vrhán proudem vzduchu na vhodně upravený (otryskaný - zdrsněný)  povrch.

• Posun drátu je poháněn stlačeným vzduchem a lze ho plynule regulovat.

• Metalizační pistole je spolehlivá a bezpečná k aplikaci antikorozních nástřiků.

Průměr drátu:
• 2,5 mm

• 3,0 mm

• 3,15 mm 
METALIZAČNÍ PISTOLE  - SKLADEM                                                               CENA ...…. NA VYŽÁDÁNÍ …….KČ.